Witamy na stronie firmy Zakładów Chemii Gospodarczej POLLENA-ASTRA

Wykonanie wielobranżowego projektu przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku

Posted on poniedziałek 15 styczeń 2018 14:50

Zarząd

Zakładu Chemii Gospodarczej POLLENA – ASTRA sp. z o.o.
ul. Herburtów 34, 37-700 Przemyśl,
tel. 16 678 66 31 -:-2, fax 16 678 99 39;
e-mail -e-mail-
Nr KRS 000098238;

Zaprasza biura projektowe do składania w formie pisemnej, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, ofert na wykonanie wielobranżowego projektu przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku magazynowego zlokalizowanego w Przemyślu przy ul. Herburtów 34, w celu przekształcenia go w halę produkcyjno-magazynową powiązaną ciągami komunikacyjnymi z już istniejącymi budynkami.
Projekt powinien być w postaci gotowej do złożenia Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska U.M. w Przemyślu i zawierać projekt wykonawczy.
Szczegóły projektu na stronie
Projekt ma zawierać skompletowane plany i projekty
• Inwentaryzację budowlaną
• Plan zagospodarowania działki
• Zaakceptowaną przez „Inwestora” i uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków koncepcję przebudowy istniejącego budynku.
• Projekt budowlany wykonawczy budynku głównego, tj. hali magazynowo – produkcyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami zewnętrznymi; wentylacja, wod-kan. c.o., elektryczne, gazowe wraz z uzgodnieniami.
• Projekt budowlany wykonawczy rozbudowa istniejącej infrastruktury, według wskazówek „Inwestora” (terminal załadowczy, napowietrzna przewiązka łączące budynki) wraz z uzgodnieniami.
• Pozostałe opracowania, niezbędne dla kompletacji dokumentacji
• Kosztorys Inwestorski
• Harmonogram i kalendarz wykonania poszczególnych składowych projektu
• Ogólną informację o potencjale firmy i listę referencyjną wykonanych zadań.


Zainteresowani złożeniem ofert mogą dokonać wstępnych oględzin obiektu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
Osoba odpowiedzialna Ryszard Smuła tel. 608 073 093

Oferty na wykonanie projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia - maksymalnie do dnia 08.02.2018


admin @ 02:50
Filed under: Różne
Lokalizacja

Posted on poniedziałek 21 lipiec 2008 12:44


admin @ 12:44
Filed under: Różne